Privacy Policy

In deze privacy policy kun je lezen hoe wij als sinq® omgaan met je persoonsgegevens in het kader van onze diensten. We hechten veel waarde aan je privacy en we zullen je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen.

Wie en wat is sinq®?
Sinq® is een handelsnaam van Toolinq B.V. We zijn gevestigd op de Cearálaan 14, 2051 NH te Overveen. Sinq® is ook de naam van onze app waarmee je realtime communiceert met je collega’s over de meest gestelde vraag: “Wie praat met wie en over wat?”.

Welke gegevens worden verwerkt?
LinkedIn profiel en contacten.
Om de app te kunnen gebruiken vragen wij je om toegang tot je profielinformatie en je contacten op LinkedIn. Deze gegevens worden vervolgens ingeladen in de app.

Gegevens die je invult.
Er bestaat de mogelijkheid om in de app je eigen doelen, afspraken en informatie in notities toe te voegen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om ons informatie te verstrekken als je contact met ons opneemt of je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Locatiegegevens.
Een deel van onze diensten is gebaseerd op locatiegegevens. Dit zijn gegevens waarmee de geografische positie van je mobiele telefoon wordt aangegeven. Deze gegevens verwerken we alleen met jouw toestemming. We bewaren deze gegevens niet. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken via de instellingen van je telefoon. Houd er wel rekening mee dat je dan geen of minder goed gebruik kan maken van onze diensten.

Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?
Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens om:
  • onze diensten te verzorgen en met je te communiceren over die diensten
  • je account te activeren en te onderhouden
  • inlichtingen te geven en op je vragen te reageren
  • om te voldoen aan op sinq® rustende wet- en regelgeving

Direct marketing. We gebruiken je gegevens ook om je per e-mail op de hoogte te brengen van producten, diensten of ontwikkelingen met betrekking tot sinq® of onze groepsvennootschappen. Dergelijke berichten sturen we je alleen met jouw toestemming, tenzij je een bestaande klant bent en het gaat om soortgelijke producten of diensten. Je kunt je toestemming altijd intrekken via een afmeldlink die zichtbaar is in elk verzonden bericht.

Wie heeft toegang tot je gegevens?
De gegevens afkomstig uit je LinkedIn profiel en contacten, de opgegeven afspraken (je “Timeline”) en de door jou gemaakte notities zijn zichtbaar voor alle gebruikers binnen jouw organisatie. Je persoonlijke doelen en locatiegegevens zijn enkel zichtbaar voor jezelf. Andere gebruikers kunnen alleen zien in hoeverre je de door jou gestelde doelen hebt gehaald.

Zonder jouw toestemming verstrekken we je gegevens niet aan derden, tenzij we daartoe wettelijk zijn verplicht.

Andere omgevingen
De app maakt gebruik van omgevingen van derden, zoals LinkedIn voor je profiel en contacten en Google Maps voor navigatie. Hoewel we deze derden met veel zorg hebben gekozen, aanvaardt sinq® geen aansprakelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die derden. Voor meer informatie kun je de privacy policy van de derden raadplegen.

Beveiliging en bewaartermijn
Je gegevens worden opgeslagen in de app en op een beveiligde remote server. We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens adequaat worden beveiligd zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. De meeste gegevens kun je inzien via de app en de instellingen van je telefoon. Je kunt ook een gespecificeerd verzoek tot ons richten via sabine@sinqapp.com. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de desbetreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om die persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
Sinq® kan deze privacy policy wijzigen. We raden dan ook aan deze privacy policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 10 april 2015.

Vragen?
Wij nemen je privacy serieus. Heb je vragen, aarzel dan niet om via sabine@sinqapp.com contact met ons op te nemen.